اطلاعات فنی

اطلاعات فنی محصول

  • قابلیت بازتابش انرژی تابشی تا 98 %
  • قابل بازیافت و دوست دار محیط زیست
  • کاملا بهداشتی و غیر رسمی
  • کاهش هزینه های مصرف انرژی در ساختمان
  • مقاوم در مقابل فشردگی و وارفتگی
  • مانع رشد قارچ و کپک
  • دارای کلاس A در رتبه بندی آتش (مقاوم و پایدار در برابر آتش سوزی )
  • مقاوم در مقابل رطوبت و نم و بخار
ویژگیمقداراستاندارد
ضخامت8mm-
پیشروی سطح آتشUnder 25 ASTM E84
شاخص گسترش دودUnder 50ASTM E84-98
ضریب انعکاستا 98 %ASTM C1371
ضریب انقباض خطی ندارد-
ضریب نفوذ رطوبت02- PermASTM E-96
عملکرد سطح داغ120CASTM C423
قابلیت خمیدگیبدون ترک و پارگیASTM C1224
کارکرد عایق صوتیداردASTM C411
محدوده دمایی عملکرد50°c to +80°c-ASTM C1363
مقاومت در برابر قارچداردASTM CI338
مقاومت در سوراخ شدن10 kg/cmFSTM 101 B
مقاومت کششی3.7 N/mASTM D751
وزن 400-500 gr-