قیمت روز

عایق پلاست

پوشش نوینی از گروه عایق پلاست آذین که بر پایه آخرین و تازه ترین فناوری های علمی و پژوهشی با بیش از 40 برنامه تایید شده برای عایق کاری ، ایزولاسیون و کنترل انرژی و سوخت در ساختمان های مسکونی و تجاری ، سوله های کشاورزی و صنعتی ساخته شده است . بهداشتی بودن ، سهولت نصب و تنوع کاربرد ها سه مزیت عمده این محصول میباشد . عایق پلاست یک سد تابشی مقاوم در برابر انتقال حرارت تابشی و نیز یک عایق قوی برای انتقال همرفتی مباشد . عایق پلاست در تمامی پارامتر های موثر برای انتخاب یک عایق مناسب ، بسیار ایده آل و در اکثر موارد غیر قابل رقابت میباشد.